Inapoi la prima pagina
 Cauta in site

 
 Cautare avansata
  Miercuri, 17 oct 2018  Contactati-ne! 


 Search the Web

 
Publicitate publica


OUG. 40 din 12.05.2005 privind alocarea contractelor de publicitate din fonmduri publice

Legislatie

ORDONANTA DE URGENTA nr. 40 din 12 mai 2005

EMITENT: GUVERNUL;
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 20 mai 2005;


--------------------------------------------------------------------------------In vederea stabilirii in regim de urgenta a masurilor care sa permita desfasurarea in conditii de transparenta, corectitudine si eficienta a achizitiilor publice de servicii de publicitate, precum si pentru respectarea angajamentelor asumate in acest sens de Guvern, prin crearea Grupului de lucru pentru reglementarea publicitatii de stat, avand in vedere ca neadoptarea acestor masuri printr-o

ordonanta de urgenta ar conduce la amanarea, in mod nejustificat, a aplicarii dispozitiilor prin care se asigura transparenta contractelor de publicitate media, rezultate in urma dezbaterilor publice la care au participat reprezentanti de marca ai societatii civile si ai mass-media, elemente care vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta si extraordinare,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,


Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.


ART. I

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 241 din 11 mai 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 212/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 3, dupa litera f) se introduce o noua litera, litera f^1), cu urmatorul cuprins:

"f^1) contract de publicitate media - contract de achizitie publica de servicii avand ca obiect crearea, producerea si/sau difuzarea de reclama sau alte forme de promovare prin intermediul mijloacelor de informare in masa scrise, audiovizuale si electronice;".

2. La articolul 8 alineatul (1), litera f), a doua liniuta va avea urmatorul cuprins:

"- cumpararea, dezvoltarea, producerea sau coproducerea de programe de catre organizatiile de radiodifuziune si/sau televiziune; achizitia de timpi de emisie se realizeaza prin atribuirea unui contract similar cu cel de servicii de publicitate;".

3. La capitolul III "Transparenta si publicitate", dupa sectiunea 1 se introduce o noua sectiune, sectiunea 1^1, cu urmatorul cuprins:

"SECTIUNEA 1^1

Transparenta contractelor de publicitate media

Art. 19^1. - (1) Pentru toate procedurile avand ca obiect atribuirea contractelor de publicitate cu valoare mai mare de 2.000 euro, autoritatea contractanta are obligatia de a publica invitatia de participare, anuntul de participare sau un anunt referitor la procedura pe pagina de Internet proprie si in sistemul informatic de utilitate publica, accesibil prin Internet, la adresa www.

publicitatepublica.ro.

(2) In situatia in care criteriul de atribuire a contractului este oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic, anunturile sau invitatia prevazute la alin. (1) vor contine criteriile de evaluare si algoritmul de calcul, intocmite in conformitate cu principiile prevazute la art. 2.

(3) Anunturile sau invitatia prevazute la alin. (1) vor fi insotite de un referat de oportunitate prin care se justifica ratiunea achizitiei de publicitate, impactul urmarit si se precizeaza un set de criterii de evaluare a rezultatului obtinut.

(4) Autoritatea contractanta are obligatia de a publica in sistemul informatic de utilitate publica, accesibil prin Internet la adresa prevazuta la alin. (1), un anunt de atribuire a contractului de publicitate media prevazut la alin. (1), nu mai tarziu de 30 de zile de la data incheierii contractului de publicitate media.

(5) Autoritatea contractanta are obligatia de a publica in sistemul informatic de utilitate publica, accesibil prin Internet la adresa prevazuta la alin. (1), un raport de evaluare a impactului achizitiei de publicitate, nu mai tarziu de 120 de zile de la data finalizarii contractului de publicitate media.

(6) Sistemul informatic de utilitate publica, accesibil prin Internet la adresa prevazuta la alin. (1), este operat de catre Agentia pentru Strategii Guvernamentale, in scopul facilitarii transparentei, corectitudinii si eficientei in domeniul achizitiilor publice de publicitate.

(7) Autoritatea contractanta nu are dreptul de a diviza contractul de publicitate media in mai multe contracte distincte de valoare mai mica, in scopul de a evita aplicarea procedurilor de transparenta prevazute la alin. (1)-(6).

(8) Aplicarea prevederilor prezentului articol nu exonereaza autoritatea contractanta de respectarea procedurilor pentru atribuirea contractului de achizitie publica."

4. Alineatul (2^1) al articolului 28 va avea urmatorul cuprins:

"(2^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), autoritatea contractanta nu are obligatia de a repeta procedura in cazul contractelor de publicitate media prevazute la art. 19^1 alin. (1), precum si in cazul in care a publicat si anuntul prevazut la alin. (1)."

5. Dupa articolul 72 se introduce un nou articol, articolul 72^1, cu urmatorul cuprins:

"Art. 72^1.

- (1) Contractele de publicitate media vor cuprinde o clauza privind obligativitatea ca partile contractante sa asigure, inclusiv in timpul derularii contractului, accesul publicului cel putin la urmatoarele informatii: destinatarii finali ai fondurilor de publicitate, criteriile de alocare a acestor fonduri, sumele aferente fiecarui beneficiar final si termenele de executate a prevederilor

contractuale. Autoritatea contractanta are obligatia, prevazuta in contractul de achizitie publica, de a detine informatii actualizate cu privire la derularea contractului.

(2) In cazul contractelor de publicitate media este obligatorie mentionarea denumirii autoritatii/autoritatilor contractante in cadrul materialului publicitar."

6. La articolul 79 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:

"(2) Pentru contractele de publicitate media, autoritatile contractante sunt obligate sa puna la dispozitie oricarei persoane, la cerere, dosarul achizitiei publice, cu respectarea termenelor si a procedurilor prevazute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public."

7. La articolul 98, dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:

"g) nerespectarea prevederilor referitoare la atribuirea transparenta a contractelor de publicitate media."

8. Alineatul (1) al articolului 99 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 99. - (1) Contraventiile prevazute la art. 98 lit. a), b), e), f) si g) se sanctioneaza cu amenda de la 30.000.000 lei la 75.000.000 lei, iar cele prevazute la lit. c) si d), cu amenda de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei."

9. Dupa alineatul (1) al articolului 101 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

"(1^1) Orice persoana poate sesiza autoritatile prevazute la alin. (1) cu privire la incalcarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta in ceea ce priveste atribuirea contractelor de publicitate media."

ART. II

(1) Sistemul informatic de utilitate publica prevazut la art. 19^1 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 devine operational in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

(2) Pana la operationalizarea sistemului informatic de utilitate publica prevazut la alin. (1), autoritatile contractante au obligatia de a respecta procedura de transparenta prevazuta de prezenta ordonanta de urgenta prin publicare pe pagina de Internet proprie.

ART. III

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 241 din 11 mai 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.

212/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.


PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TARICEANU


 • 01 mai 2006


  Alte titluri din subsectiunea Publicitate publica
  OUG 60 din 2001 - reactualizata (la 20 mai 2005) privind achizitiile publice
  Ordinul ANRMAP din 29.03.2006 pentru aplicarea OUG 40 din 2005   tipareste    trimite unui prieten
 • Centrul pentru Jurnalism IndependentAmbasadei Statelor Unite ale Americii la Bucuresti Acest proiect a fost realizat de Centrul pentru Jurnalism Independent cu sprijinul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucuresti.

  Multumim Ministerului Justitiei din Romania si Oficiului National al Registrului Comertului - Recom Online pentru asistenta acordata.

  "Acest proiect este finantat, in parte, printr-un Grant al Ambasadei SUA la Bucuresti. Opiniile, concluziile, recomandarile, etc, din cadrul acestui proiect sunt ale autorilor, si nu reflecta in mod necesar pe cele ale Departamentului de Stat al SUA."

  Parteneri proiect
  Centrul pentru Jurnalism de InvestigatieHotNews.roAgentia de Monitorizare a Presei - Academia Catavencu


  Prima pagina · Index proprietari · Index jurnalisti · Tutorial · Legislatie · Statistici
  Galerie foto · Despre proiect · Contact · Inscrie-te!

  Aceasta baza de date a fost realizata in perioada octombrie 2005 - martie 2006 din surse ONRC, CNA, LexisNexis si reteaua CRJI
  Pentru orice modificare sau eroare va rugam sa ne sesizati la contact@mediaindex.ro © Copyright Centrul pentru Jurnalism Independent 2006
  Web design :: Direct DESiGN :: Internet Creative Solutions